Bestyrelsen:
Send en mail ved at klikke på et understreget navn
Formand Lillian Nørgaard
Topquilt@gmail.com
Svalevej  8
8740 Brædstrup

75 75 22 21

Sekretær Kirsten Christensen
Kirsten8740@gmail.com
Vinkelvej  3B
8740 Brædstrup
93 94 12 63
Kasserer Jonna Pedersen
Jonnaped@gmail.com
Rønneallé 8
8740 Brædstrup
75 75 21 30      
Øvrige medlemmer Jørgen Bjerg
jb@tekma.dk
Nørregade 20      
8740 Brædstrup   
31 27 11 10 
Birgit Forsingdal
bj@forsingdal.com
Bøgevang  26
8740  Brædstrup
75 17 56 56
Suppleanter Karen Margrethe Pedersen, 
Anna-Lise Rotbøl                   
Revisorer Bjarne Black,  Poul Erik Holm
Web-ansvarlig Jørgen Bjerg
jb@tekma.dk
Nørregade 20
8740 Brædstrup
31 27 11 10

 

Bestyrelsens arbejdsopgaver:

Møder 
Varetagelse af foreningen, overholdelse af vedtægter 
Tilrettelæggelse af udstillingsprogram
Afvikling af udstillinger
Indkøb på udstillinger
Generalforsamling