Information:

Udstillinger:
4 årlige udstillinger, heraf 2 i januar - marts  og  2 i september - november
Åbningstider:
Fredag, lørdag søndag i 3 på hinanden følgende weekender.  
Alle dage kl. 14 - 17   -  dog på ferniseringsdage  kl. 17 - 19.
Entré:
Voksne: 20 kr.  -  Medlemmer: gratis
Medlemskab: opnås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem  
                     pr. telefon, mail eller direkte på en udstilling.

                     Gavekort på 1 års medlemskab udstedes gerne.
                     Henvendelse til bestyrelsen eller direkte på en udstilling.

Kontingent: 150 kr. årligt.     

Foreningens udstillingslokaler  (Klik her)   

Foreningens udstillingspolitik:
at udstille professionelle kunstnere fra hele landet
.

En kunstner er professionel hvis vedkommende

Derudover et CV der viser udstillingsaktivitet på etablerede udstillingssteder. F. eks. kunstgallerier  (der er medlem af  Dansk Gallerisammenslutning), og  Den Frie Kbh., Filosofgangen, Odense, Kunstbygningen Århus, Brænderigården, Viborg, Kunstpavillonen Ålborg, m.m.fl., eller hvis vedkommende har udstillet med en anerkendt kunstnersammenslutning ( Decembristerne, Corner, Grønningen, PRO, Guirlanden, Grænselandsudstillingen, Vestjyllandsudstillingen, Jylland m.fl.).

Blandt vore udstillinger kan man finde afvigelser/undtagelser fra ovenstående. Det skal der også være plads til. Men overordnet må vi af hensyn til vore medlemmer sikre en kunstnerisk høj kvalitet.