Kunstforeningen sender udstillingsinvitationer pr. mail.

Det sparer udgifter til porto og trykning.

Vi sender kun til de medlemmer,
der ønsker det.
     

     
 Tilmelding til Jonna Pedersen
 
Jonnaped@gmail.com